Citaten/Artikelen

 

Aanbidding en Nieuwe Evangelisatie  

door pastoor J.H. Smith

Impulsdag Platform RK-Evangelisatie, 16 november 2013

lees/luister verder

Is onze parochie wervend of stervend?  

door Mirjam Spruit
Impulsdag Platform RK-Evangelisatie, 16 november 2013
Powerpoint-presentatie  Nieuwe evangelisatie 16nov 2013

Nieuwe Evangelisatie  

Door Pastoor Smith
uitgezonden door Radio Maria (2011)

lees/luister verder

Dé uitdaging volgens Mgr. de Korte

lees verder

Parochiële evangelisatie

Presentatie door Dr. Tim Schilling

Parochiedag RKK, Hilversum, 28 januari 2012

lees verder

Citaat Otto Neubauer

lees verder

 Artikel pastoor Koos Smits

lees verder

Parochie vernieuwing in de praktijk

Mgr. Schröder

Katholiek Nieuwsblad 15 maart 2019 pagina 20 en 21

Noodzaak evangelisatie

Kardinaal Bergoglio over evangelisatie
De beroemde 10-minutentoespraak over evangelisatie, die kardinaal Bergoglio hield voor de deelnemers aan het conclaaf dat hem enkele dagen later op die basis zou kiezen.
lees verder

Paus Franciscus over evangelisatie

Paus Franciscus sprak tijdens de algemene audiëntie van 22 mei 2013 over de evangeliserende missie van de Kerk.
lees verder

De essentie van evangelisatie

Christenen hebben ontzettend goed nieuws voor de wereld en toch staat evangelisatie voor velen op een laag pitje. Tim Schilling, medewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit, probeert daar verandering in te brengen.
lees verder

Oproep tot evangelisatie in de samenleving

“Als christenen moeten we eindelijk eens gaan inzien dat wij ons geen brevet van ‘correct politiek denken’ verwerven door het aannemen van een laag profiel.” Priester-communicator Ernest Henau pleit voor de subversieve kracht van een getuigend christendom.
lees verder

Evangeliserende organisaties

Platform

Verslag van de eerste bijeenkomst van het Platform voor Evangelisatie.
lees verder

Sint-Jan

De Familie van Sint-Jan tgv een kwart eeuw aanwezigheid in Nederland.
lees verder

Emmanuel

Eens in de twee jaar organiseert de Gemeenschap Emmanuel voor 50-plussers een busreis naar Paray-le-Monial, het bedevaartstadje van het Heilig Hart dat de harten van tallozen raakt.
lees verder

Kisi

Dansen en zingen voor God kent geen grenzen. Een groep KISI-kids uit Oeganda is deze weken in Nederland, om samen met de KISI’s hier hun boodschap te verkondigen op basisscholen. Een project in samenwerking met Vastenaktie, wat onderstreept dat alle kinderen gelijkwaardig zijn binnen de Wereldkerk.
lees verder

Cursillo

Bij veel katholieken sluimert het geloof. Een geloofsweekend van Cursillo kan het tot leven wekken.
lees verder

Tiberiade

De jonge gemeenschap van Tibériade vestigt zich in het Oost-Vlaamse Strijpen. Broeder Emmanuel schetst de stand van zaken. “We willen met onze ezels naar de parochies gaan en concreet meewerken aan de nieuwe evangelisatie.”
lees verder

Zaden van het woord

Een nieuwe kloostergemeenschap, afkomstig uit Brazilië, heeft zich eind maart in Hasselt gevestigd. “Onze missie is ten diepste getuigen van de verrijzenis.”
lees verder

Parochie en evangelisatie

Route planner

Pastoor Jeroen Smith over de ‘Routeplanner’ met stappen om een parochie evangeliserend te maken.
lees verder

Parochiedag over evangelisatie

“Geloof is als seks. Iedereen doet het, maar niemand spreekt erover.” Dit zei Leo Fijen bij de start van de zevende landelijke parochiedag in Hilversum.
lees verder

Alpha-cursus in de parochie Leiden

Pastoor Jeroen Smith is de motor achter het Katholiek Alpha Centrum, maar hij gebruikt nieuwe vormen van geloofsvorming ook met succes in zijn parochies.
lees verder

Parochie Schaijk-Reek

De parochie Schaijk-Reek is niet voor niets uitgeroepen tot Parochie van het Jaar 2012. Pastoor Harald Spiertz is de drijvende kracht achter een parochie die durft te denken in mogelijkheden.
lees verder

Armbruster over parochievernieuwing

Veel parochies bieden niet het geestelijke thuis dat mensen nodig hebben om tot volwassen gelovigen uit te groeien. De Duitse Klemens Armbruster biedt alternatieve vormen.
lees verder

Kleine gemeenschappen in parochie Doetinchem

Pastoor Ambting van het aartsbisdom Utrecht probeert het nut van kleine christelijke gemeenschappen toe te passen, nu hij verantwoordelijk is voor een megaparochie met acht kerkgebouwen.
lees verder

Parochievernieuwing Bollenstreek

Iedere fusie van parochies is anders. Wat veel parochies delen met die van de Bollenstreek-Noord is dat aanvankelijke tegenzin is omgeslagen in een positief perspectief.
lees verder

De ‘bekering’ van een pastoor

Parochiepriesters zijn vaak teleurgesteld in hun parochianen, omdat velen zich nauwelijks engageren. Pastoor Wagemaker probeert hen te aanvaarden waar ze zijn en niet waar ze zouden moeten zijn.
lees verder

Parochiemissie

De kracht van een parochiemissie zit ‘m in de eenvoud. Vanuit de Kerk mensen thuis bezoeken, een geloofsgesprek aangaan en dit uiteindelijk samenvatten in een persoonlijk gebed. Velen worden er diep door geraakt. Binnen het bisdom Den Bosch vormen de parochiemissies inmiddels een belangrijk onderdeel van het evangelisatieprogramma.
lees verder

Hoe evangeliseren als parochie

Kees Slijkerman van de Katholieke Charismatische Vernieuwing over evangelisatie in Communio van juli 2013.
lees verder

De rol van een centrale kerk

Mgr. Joris Schröder over de rol van centrale kerken in het fusieproces.
lees verder

Eucharistische aanbidding

“Eucharistische aanbidding is het geheime wapen voor een parochie die wil evangeliseren”, aldus Dom Pigi op een congres dat van 30 januari tot en met 1 februari 2008 in Rome plaatsvond.

lees verder

Voorbeelden van evangelisatie

Evangelisatiewonder in India

Negenhonderd mensen die zich na het getuigenis van zeven jongens in korte tijd bekeren. Zij vormden de aanzet tot het onlangs opgerichte bisdom Miao in het noorden van India.
lees verder

Missionair Oeganda

De Kerk in Oeganda bloeit. Nu nog krijgt ze hulp uit het Westen, maar spoedig zal zij op haar beurt de oude Kerk in Europa te hulp komen. Een ooggetuigenverslag.
lees verder

Oecumenische evangelisatie

Een katholieke, een protestantse, een orthodoxe en een anglicaanse Kerk hebben van hun buurt een ‘Holy Corner’ gemaakt, een heilige hoek. Een uniek oecumenisch evangelisatieproject.
lees verder

Stadsmissie Wenen

Reportage: Wenen beleefde in 2008 een evangelisatiecongres, waar men niet alleen intern over evangelisatie sprak, maar ook met mensen op straten en pleinen over het evangelie. Een stadsmissie.
lees verder

Stadsmissies

Bericht. In twaalf grote Europese steden zijn tijdens de Veertigdagentijd van 2006 evangelisatieacties gehouden worden onder de naam ‘Metropolis’.
lees verder

Bloeiend Hongkong

Bericht: in het bisdom Hongkong zijn met Pasen 2012 drieduizend mensen gedoopt op een totaal aantal van 350.000 katholieken.

lees verder

‘Booming’ klooster

Tweehonderd stralende jonge zusters. Het uitstervend klooster van de arme clarissen in het Spaanse Burgos is de plaats van een wonderlijke ontwikkeling.
lees verder

‘Amerikaanse evangelisatie

Bericht: Nieuwe Evangelisatie bij de katholieken in de Verenigde Staten.
lees verder

Diversen

‘Paus Benedictus over bekering

Paus Benedictus sprak tijdens de audiëntie van Aswoensdag 2013 over bekering.
lees verder