Community

 Samuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie:  Samuel wil dienstbaar zijn in de Rooms Katholieke kerk aan iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt.

Samuel wil hen ondersteunen en inspireren bij de begeleiding van kinderen, tieners en jongeren in hun groei naar gelovig mens-zijn.

Samuel stelt in alles Jezus Christus centraal.

Lees verder

 KISI – God’s singing kids

 

 

 

 

 

Missie: KISI – God’s singing kids

Wij zijn een internationale familie van kinderen,jongeren en volwassenen,die met liederen en musicals onderweg zijn

tot eer van God.

We willen God ontdekken, onze talenten ontdekken, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen en elke dag met Jezus leven.

Lees verder

De broeders en zusters in de Johannesheerd

Missie: De broeders en zusters in de Johannesheerd willen van de liefde van de Vader getuigen door verschillende apostolische activiteiten te ontplooien. Daardoor ontstaat de ruimte om door stilte, gebed, aanbidding en toerusting dieper doordrongen te worden van de liefde van de Vader.

Lees verder

Begijnhofkapel Amsterdam

Missie:
Centrum voor Eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

 

Activiteiten:
Activiteiten voor kinderen en jongvolwassenen, geloofscursussen, persoonlijke gesprekken, Eerste Communie en Stille Omgang.

Lees verder

Life Teen Roermond

LifeTeen is een beweging binnen de RK-kerk, met als missie:

Lees verder

Centrum voor Parochiespiritualiteit

Missie:

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit wil bijdragen aan de geestelijke vitaliteit van de parochies in Nederland door middel van publicaties, presentaties, bezinningsbijeenkomsten en constructieve samenwerking.

Lees verder

Jong Katholiek

Missie:

Jong Katholiek brengt jongeren samen en helpt hen Christus en zijn Kerk te leren kennen.

Lees verder

Kerk in Nood

Missie:

Kerk in Nood ondersteunt Christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie te verschaffen via internet, nieuwsbrieven en actiekranten, door op te roepen tot gebed en door ondersteuning van pastorale projecten.
Lees verder

Katholiek Alpha Centrum

Missie:

  1. Mensen de gelegenheid bieden om kennis te maken met de kernpunten van het katholieke geloof door middel van pre-catechese cursussen (oftewel ‘methoden voor de Nieuwe Evangelisatie’);
Lees verder

Gemeenschap Emmanuel

Missie:

Door gemeenschapsleven van de leden en gezamenlijke activiteiten het evangelie verkondigen en elkaar steunen in het streven naar een “heilig” leven. Daarin gevoed door de persoonlijke ontmoeting met Jezus in aanbidding en sacramenten.

Lees verder
  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder