Ontstaan

Aan de wieg van het Platform voor RK Evangelisatie ligt de gedeelde wens om een nieuwe impuls te geven aan de verkondiging van het Evangelie.

 

Het project is ontstaan uit enkele gesprekken tussen mensen die zich al inzetten voor de evangelisatie. Deelnemers waren dr. Tim Schilling (Centrum voor Parochiespiritualiteit), Ed Arons (Katholiek Nieuwsblad), mgr. Everard de Jong, (Bisdom Roermond), Harm Ruiter (Bisdom Den Bosch), Kees Slijkerman (Katholieke Charismatische Vernieuwing), Jeroen Smith pr. en Helen Opstal (Katholiek Alpha Centrum), en Peter van Hoof (Kerk in Nood). Allen deelden de mening dat het nu de tijd is voor de Kerk om zich nog meer naar buiten te richten. Men vond ook dat ‘evangelisatie’ – als begrip en als praktijk – vaak te weinig aandacht krijgt. Het werd tijd om de katholieke evangelisatie te herontdekken. Het voorstel werd gedaan om een Platform voor RK Evangelisatie op te richten. In eerste instantie waren de doelen voor het Platform als volgt:

 

  • aandacht vragen voor het belang van evangelisatie;
  • de kerkelijke leer over evangelisatie beschikbaar stellen;
  • de samenwerking rond evangelisatie bevorderen;
  • tools, tips en informatie aanreiken.

 

Met de goedkeuring van mgr. De Jong is de stap genomen om een kerngroep te vormen. Daarna is contact opgenomen met de Nederlandse Bisschoppenconferentie en met het Officium Catecheticum. Vanuit de kerngroep is een eerste, grote samenkomst georganiseerd.

 

 

Bijeenkomst op 28 mei 2011

De eerste plenaire bijeenkomst van het Platform vond plaats op 28 mei 2011 in het Thomas a Kempis Leerhuis te Utrecht. Vertegenwoordigers van meer dan dertig katholieke organisaties (bewegingen, ordes, congregaties, media enz.) namen deel aan de dag. Het programma opende met enkele woorden van de eregast, mgr. Everard de Jong, die in gelegenheid werd gesteld om prioriteiten voor de evangelisatie te noemen. Alle deelnemers kregen de kans om iets te vertellen over hun eigen inzet voor de evangelisatie. Jeroen Smith pr., net terug uit Rome, berichtte over de voorbereiding op de 2012 Synode over Evangelisatie. Bas van Pampus (Bisdom Den Bosch) en Eliza Oudshoorn (Katholiek Alpha Centrum) verzorgden workshops over parochiemissies.

 

Uit de bijeenkomst kwamen twee beslissingen voort: 1. Het Platform zou een website bouwen ter ondersteuning van de katholieke evangelisatie in Nederland; 2. de Platformleden zouden minstens één keer per jaar bij elkaar komen om de onderlinge samenwerking te bevorderen.

 

Bijeenkomst op 12 november 2011

Tijdens de tweede samenkomst van het Platform (weer in het Leerhuis in Utrecht) werd de nieuwe website voor evangelisatie (deze!) gepresenteerd. Britt Hussem van Life Teen Roermond heft de site gebouwd, met inbreng van alle organisaties verbonden met het Platform. Het programma stond in het teken van de parochiële evangelisatie, met als hamvraag: Hoe wordt de parochie (meer) missionair? (En wat hebben wij als Platform aan de parochies te bieden.) In 2012 wil het Platform komen met een concreet aanbod ten dienste van de parochiële evangelisatie.

 

Onderdeel van het programma was ook de berichtgeving van Platformleden (Jeroen Smith, Helen Opstal, Harm Ruiter en p. Bartholomé van Oudheusden) die in oktober 2011 deel hadden genomen aan voorbereidende gesprekken voor de Synode van 2012. Harm Ruiter en pastoor Smith hebben de belangrijkste boodschappen meegedeeld. Helaas moest de hoofdspreker voor deze dag, mgr. Jan Liesen, hulpbisschop van Den Bosch en bisschop referent voor liturgie, op het laatste moment afzeggen. We hopen op een later ontmoeting met hem.

 

artikel uit het Katholiek Nieuwsblad