Documenten

Documenten van de Kerk over evangelisatie

 

Amerikaanse bisschoppen over de Nieuwe Evangelisatie (april 2012)

 

 

 

De kerkleer over evangelisatie is bondig samengevat in drie bronnen uit de laatste decennia. Zie de titels en beschrijvingen hieronder, met links naar de volledige teksten. Dank aan Stichting Interkerk, die de documenten vertaald heeft en beschikbaar gemaakt!

 

 

Ad gentes divinitus (1965)

 

Dit decreet van het Tweede Vaticaans Concilie zet uiteen de beginselen van de missieactiviteit van de Kerk en pleit voor de bundeling van de krachten van de gelovigen ten dienste van de missie.

 

 • “De grond van deze missieactiviteit ligt in de wil van God, die ’wil, dat alle mensen gered worden en tot de kennis der waarheid komen’.” (artikel 7)
 • “Niemand kan zichzelf door eigen krachten van de zonde bevrijden, en zich boven zichzelf uitheffen; niemand kan zichzelf verlossen van zijn zwakheid, eenzaamheid of slavernij; allen hebben Christus nodig als voorbeeld, als leraar, als bevrijder, als Verlosser, als de gever van het leven.”  (art. acht)  

 

Evangelii nuntiandi (1975)

 

Tien jaar na Vaticanum II schreef paus Paulus VI deze postsynodale apostolische exhortatie om “de Kerk van de twintigste eeuw steeds geschikter [te] maken om het Evangelie te kunnen verkondigen aan de mensheid van de twintigste eeuw”. De kernvragen zijn, “Wat is evangelisatie?” en “Hoe zouden we dat moeten doen in deze tijd?”.

 • “Als kern en hart van de Blijde Boodschap verkondigt Christus het heil – grote gave van God – dat niet alleen bevrijding inhoudt van al wat de mens onderdrukt, maar dat bovenal bevrijding betekent van de zonde en van de Boze, in de vreugde God te kennen en door Hem gekend te zijn, Hem te zien, zich aan Hem over te kunnen geven.” (art. 9)
 • “Evangeliseren is inderdaad de eigen genade en roeping van de Kerk. Zij vindt daarin haar diepste identiteit. Zij bestaat om te evangeliseren…” (art. 14)
 • “Als Kerk die evangeliseert, begint zij met zichzelf te evangeliseren. Als gemeenschap van gelovigen, als gemeenschap van geleefde en gedeelde hoop, als gemeenschap van broederlijke liefde, heeft zij het nodig steeds weer te horen wat zij moet geloven, de redenen van haar hoop, het nieuwe gebod van de liefde.” (art. 15)

 

Redemptoris missio (1990)

 

Deze encycliek van paus Johannes Paulus II, “over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht”, benadrukt dat “de missie alle christenen aangaat, alle bisdommen en parochies, kerkelijke instellingen en verenigingen”. Hierin nodigt de paus de Kerk uit tot een hernieuwde inzet voor de missie. Het document heeft naar eigen zeggen “vooral een intern doel: de vernieuwing van het geloof en van het christelijk leven” (art. 2).

 • “Ik voel dat het ogenblik gekomen is om alle krachten in de Kerk aan te wenden voor de nieuwe evangelisatie en voor de nieuwe missie ad gentes. Geen christengelovige, geen instelling van de Kerk mag zich onttrekken aan deze hoogste plicht om Christus te verkondigen aan alle volkeren.” (art. 3)
 • “Als de verkondiging en het getuigenis van Christus met eerbied voor de gewetens geschieden, schenden zij de vrijheid niet. Het geloof vraagt om de vrije instemming van de mens, maar moet aangeboden worden, want de mensenmenigten hebben het recht “de rijkdommen van het mysterie van Christus te kennen…” (art. acht)

 • Zoeken

 • Wat is het kerygma?

   

  “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

 • Routeplanner voor Evangelisatie

  12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder