Missiestatement

Het Platform voor RK Evangelisatie vraagt aandacht voor het belang van evangelisatie vanuit de katholieke Kerk in Nederland. Het wil ondersteuning bieden bij initiatieven van evangelisatie door o.a. gebedsteksten, informatie, getuigenenissen, vorming en wegen van samenwerking. En steun bieden aan verkondigers van de Blijde Boodschap in Nederland door middel van gebed, informatieverspreiding, persoonlijk getuigenis, pastorale toerusting en constructieve samenwerking.

 

Nieuwe evangelisatie