Kerngroep

De kerngroep is een klein organisatorische groep binnen het Platform dat zich dienstbaar stelt aan het Platform als geheel. De voornaamste taken van de kerngroep zijn om de interne contacten te bevorderen en om te zorgen dat de concrete doeleinden van het Platform gerealiseerd worden.

 

De leden van de kerngroep zijn:

 

Eliza Oudshoorn, Katholiek Alpha Centrum
Harm Ruiter, Kisi Kids

Jeroen de Wit pr., rector heiligdom OL Vrouw ter Nood en seminarie De Tiltenberg

Maarten Jansen, Rebuilt, lid Gemeenschap Emmanuel
Mirjam Spruit, Centrum voor Parochiespiritualiteit
Tim Schilling, Centrum voor Parochiespiritualiteit

 

 

 • Zoeken

 • Gebedsketen

  Word een schakel

  in de Gebedsketen

  voor de Nieuwe Evangelisatie !

   

  Iedereen wordt uitgenodigd
  mee te bidden voor de

  Nieuwe Evangelisatie.

  Wilt u meebidden, klik hier

 • Wat is het kerygma?

   

  “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

 • Routeplanner voor Evangelisatie

  12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder
 • Bestellen