Kerngroep

De kerngroep is een klein organisatorische groep binnen het Platform dat zich dienstbaar stelt aan het Platform als geheel. De voornaamste taken van de kerngroep zijn om de interne contacten te bevorderen en om te zorgen dat de concrete doeleinden van het Platform gerealiseerd worden.

 

De leden van de kerngroep zijn:

 

 Ed Arons, Katholiek Nieuwsblad

Pater Bartholomé van Oudheusden, evangelisatie en vitalisering, Bisdom Roermond

Eliza Oudshoorn, Katholiek Alpha Centrum

Harold Kuijpers, Gemeenschap Emmanuel

Harm Ruiter, KISI

Tim Schilling, Centrum voor Parochiespiritualiteit

Pastoor Harald Spiertz, parochie H. Antonius Abt, Schaijk-Reek

Mirjam Spruit, medewerkster catechese, Bisdom Haarlem-Amsterdam

Joost Verstege, Stichting Interkerk

 

 

  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

    "De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus." Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44
  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder
  • Bestellen