Over ons

Wie zijn wij?

 

Het Platform voor Evangelisatie is een informeel, landelijk netwerk van katholieken die zich inzetten voor de “nieuwe evangelisatie” in Nederland. Onder zijn leden bevinden zich priesters, diakens, religieuzen en leken; vertegenwoordigers van parochies en bisdommen; vertegenwoordigers van nieuwe bewegingen en kleine geloofsgroepen; theologen en pastorale werkers; mediaprofessionals (TV, radio, krant, tijdschrift) en betrokken gelovigen die getuigen van hun geloof op zeer diverse wijze.

 

 

Wat is er zo nieuw aan de “nieuwe evangelisatie”?

 

Inhoudelijk is er niets nieuws aan de “nieuwe evangelisatie”, want de Kerk verkondigt nu en altijd Jezus Christus, de Zoon van God, die door zijn dood en verrijzenis de mensheid uit de zonde en de dood verlost heeft (vgl. Johannes 3, 16-17). Dit is onze goed nieuws voor de wereld, onze “blijde boodschap”.

 

Wat er wel nieuw is aan de nieuwe evangelisatie zijn de vurigheid, de methoden en de uitdrukkingswijzen waardoor deze boodschap dient verkondigd te worden in onze tijd.

 

De term “nieuwe evangelisatie” komt van paus Johannes Paulus II, die vanaf 1983 hiervoor voortdurend heeft gepleit. De paus heeft gezien dat er grote behoefte was aan de vernieuwing van het geloof en van het christelijk leven, en hij was bijzonder bezorgd over de afname in de christelijke praktijk in landen die vroeger bolwerken waren van het christendom.

 

Met deze formulering maakt de paus duidelijk dat de acceptatie van het evangelie niet eenmalig en voorgoed is. Christenen moeten zich steeds weer openstellen voor Christus in hun leven. De Kerk moet hen hierbij helpen.

 

Meer lezen over de nieuwe evangelisatie? Zie de volgende teksten van paus Johannes Paulus II:

  • Toespraak aan de bisschoppen van Latijns Amerika, 9 maart 1983
  • Christifideles laici 34
  • Novo millennio ineunte 40
  • Redemptoris missio 3, 86
  • Veritatis splendor 106-109
  • Fides et ratio 103
  • Ecclesia in Europa 45-46

 

Nieuwe Evangelisatie

Op 15 en 16 oktober organiseerde deze nieuwe pauselijke Raad in Rome een bijeenkomst. De leden van het platform voor nieuwe evangelisatie waren daarbij vertegenwoordigd.

In zijn preek zondags heeft de paus onderstreept wat het belang is van de Heilige Geest in de evangelisatie. Tot grote verassing van iedereen heeft hij ook een Jaar van het Geloof 2012 – 2013 aangekondigd (zie volgende onderwerp). Dit jaar van geloof, zo zei hij, is een jaar van verkondiging van het geloof en niet alleen van vieren van het geloof. Het staat dus duidelijk in het teken van evangelisatie. Voor wie er meer over wil lezen: http://www.zenit.org/date2011-10-17

JanJaap Hussem - Novice bij de Broeders van St. Jan - St. Jodard