‘Activiteiten vanuit de parochies’

Wat doen de parochies in het Jaar van het Geloof?

Een bescheiden overzicht van activiteiten (bron: nieuwsbrief Centrum voor Parochiespiritualiteit).

 

Omdat dit een leerjaar hoort te zijn, staan er veel cursussen op de agenda. Vaticanum II is een populair onderwerp. Zie bijvoorbeeld het landelijke symposium daarover op 12 oktober in Utrecht en de studiemiddag voor pastorale beroepskrachten, op 25 oktober in Voorburg. Maar ook individuele parochies en dekenaten dragen hieraan bij. De Utrechtse Majellaparochie biedt een hele cursus over het Concilie aan, vanaf 23 okt. o.l.v. mgr. A. Mensink; en de Voorburgse Martinusparochie komt met een lezing op 12 november door prof. dr. G. Rouwhorst.

Naast Vaticanum II is ook de geloofsbelijdenis een geliefd onderwerp. Zie bijvoorbeeld de cursus o.l.v. pater Elias Leyds in de Ludgerusparochie te Utrecht en de Gids bij de geloofsbelijdenis aangeboden door Bisdom Roermond. Via de website van de Sint Stephanusparochie te Heel zijn we op het spoor gekomen van cursussen in hun dekenaat over Vaticanum II, de geloofsbelijdenis én de Bijbel. En Bisdom Groningen Leeuwarden trakteert in de komende maanden met lezingen door Bisschop de Korte over de geloofsbelijdenis en evangelisatie, maar ook met lezingen door andere sprekers over onderwerpen zoals “Poezie en geloof” en “Het evangelie van Vincent van Gogh”.

Dat het niet alleen om leren gaat, hebben de Bartholomeusparochie te Schoonhoven en de Barnabasparochie te Haastrecht goed door. Daar maakt gebed wezenlijk deel uit van het leertraject. Elke presentatie in de reeks begint met Eucharistieviering en eindigt met Aanbidding. In dezelfde lijn zijn er in Bisdom Roermond 47.000 gebedsprentjes verspreid voor gebruik in dit jaar.

Ook is ons oog gevallen op creatieve ondernemingen zoals: de expeditie van gewijden

iconen gesponsord door de Katholieke Vereniging voor Oecumene; de

wandeling langs poorten en deuren georganiseerd door de Tilburgse Petrus en Paulusparochie; en de informatieve magazines gezamenlijk uitgegeven door de bisdommen van Breda en Rotterdam.

 

Enkele aanvullingen:

 • Op zaterdag 10 november vindt in de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven een studiedag plaats, over het getijdengebed in parochies. De abdij organiseert deze dag samen met de Tilburgse parochie Petrus en Paulus.
 • Op zondag 18 november houdt pater dr. Martijn Schrama o.s.a. een lezing over de kerkvader Augustinus in de Sint Augustinuskerk te Utrecht, met de titel, “Geloven we of geloven we het wel?”
 • De kathedraal van Roermond vraagt aandacht voor de Heer in ons midden door regelmatig de deuren te openen voor zaterdagmiddagen van gebed, muziek en Eucharistische aanbidding. U bent van harte welkom op 15 en 29 december steeds van 14.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer info zie de nieuwsbrief van Eva Vita.
 • Zie ook het mooie aanbod van bezinningsdagen en retraites van bezinningshuis Regina Carmeli te Sittard, waaronder één op 22 december onder leiding van mgr. drs. Joris Schröder.

 

Proficiat allemaal en veel zegen in het komende Jaar!

 

 • Zoeken

 • Wat is het kerygma?

   

  “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

 • Routeplanner voor Evangelisatie

  12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder