Community

JP2 Stichting

0
JP2 Stichting

Onze doelstelling en missie is kijken naar het voorbeeld van de Zalige Paus Johannes Paulus II; de JP2 Stichting wil zich inzetten om het Evangelie en de Katholieke Traditie te verkondigen en uit te leggen. 

 

Heel belangrijk daarbij is het stimuleren van een levende relatie met Jezus Christus, met name onder jongeren, en hen helpen met zoeken naar hun eigen roeping.

 

Op academisch gebied wil de JP2 Stichting theologische en geestelijke studie en publicaties ondersteunen, in het bijzonder waar dit raakvlakken heeft met andere onderzoeksdisciplines.

 

De JP2 Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten, organiseren en financieel ondersteunen van lezingen, cursussen, studies en publicaties via welk communicatiemiddel dan ook, zoals in druk, via het internet en andere elektronische media.

 

De JP2 Stichting zal altijd werken in overeenstemming met leer, moraal en zeden van de Katholieke Kerk.

 

Activiteiten:

JP2 groep: Tijdens tweewekelijkse bijeenkomsten wordt ingegaan op vragen van jongeren over hun geloof.

JP2 bibliotheek: Een kleine bibliotheek met goede katholieke boeken die jonge mensen helpen om hun geloof te verdiepen.

 • De JP2 Stichting heeft recent een boekje uitgegeven met teksten van Johannes Paulus II.
 • De JP2 Stichting ondersteunt de activiteiten van JP Leiden.

 

 

Contactpersoon:  Petra Tax

E-mailadres: info@jp2.nl

 

Bezoek de website

About the Author

Leave a Reply
 • Zoeken

 • Wat is het kerygma?

   

  “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

 • Routeplanner voor Evangelisatie

  12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder