Community

EvaVita – Bisdom Roermond

0
EvaVita – Bisdom Roermond

Binnen de Diocesane Pastorale Dienst van het Bisdom Roermond is een aparte afdeling “Evangelisatie en Vitalisering” (EvaVita).

 

Deze afdeling wil bemoedigen, stimuleren en activeren om het geloof in Christus in onze tijd uit te dragen (evangelisatie) en te groeien in vitaliteit. Onder de bescherming van de zalige paus Johannes Paulus II willen wij bidden en werken aan een nieuw missionair elan binnen het bisdom Roermond.

 

Activiteiten

 

 

Kathedraal-evangelisatie (EvaVita-Roermond)

 

Gedurende deze middag is er eucharistische aanbidding in de kathedraal van Roermond. Terwijl gezongen en gebeden wordt, worden mensen in de kathedraal van Roermond benaderd en verwezen naar Degene om wie het in onze kerk gaat: de levende Heer in ons midden. Tevens wordt hen een kaart met een bijbelspreuk of zegenwens aangeboden.

 

Voor deze kathedraal-evangelisatie kunnen mensen zich als “vrijwilliger” aanmelden – door eenvoudig te komen, mee te bidden, aan te spreken en eenvoudig getuigenis te geven. Meer info via evavita@bisdom-roermond.nl

 

 

De kathedraalmiddagen vinden plaats

 

In 2011: op zaterdag 22 oktober, zaterdag 12 november, zaterdag 10 december en dinsdag 27 december, steeds van 14.00 uur tot 17.00 uur.

 

In 2012:  Zaterdag 18 febr., zaterdag 10 maart, zaterdag 14 april (vanaf 14.30), donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag), donderdag 7 juni (Sacramentsdag) ,  zaterdag 23 juni; zaterdag 14 juli; zaterdag 22 September, zaterdag 20 oktober; zaterdag 17 November; zaterdag 15 december

 

Op de zaterdagen wordt om 17.30 uur in de kathedraal de H.Mis gevierd, muzikaal verzorgd door het team van Evavita

 

EvaVita in Sittard

 

 

In bezinningshuis Regina Carmeli (Kollenberg 2 – 6132 AL Sittard)

vindt in de regel op de eerste maandag van de maand van 19.45-20.45 uur een EvaVita-gebedsavond plaats. (3 okt.; 7 nov.; 12 (!) dec.) Van harte welkom zonder aanmelding. Meer info bij Zr. M. Gisela, tel.046-4570993, Email: regina.carmeli@carmeldcj.nl

 

Gemeenschappen en groepen in het bisdom Roermond

Verschillende gemeenschappen en groepen zetten zich in het bisdom Roermond in voor Evangelisatie en Vitalisering. Zie daartoe de website van het bisdom Roermond.

 

Eucharistische aanbidding

 

 

Een bijzondere bron van vitalisering van de Kerk wordt ons in de eucharistische aanbidding geschonken. Op verschillende plaatsen in het bisdom wordt hiertoe de gelegenheid geschonken. Zie de actuele lijst op de website van het bisdom Roermond.

 

EvaVita- Contactbrief

 

 

De contactbrief kunt u ook persoonlijk via de post of via email ontvangen: aanmelding via onze afdeling.

 

Contactpersoon: P. Bartholomé van Oudheusden

E-mailadres: evavita@bisdom-roermond.nl

 

 

Bezoek de website

About the Author

Leave a Reply
  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder