Latest News

“Nieuwe evangelisten voor de Nieuwe Evangelisatie”

Dec 5, 2011

Verslag van deelname aan de Conferentie “Nieuwe evangelisten voor de Nieuwe Evangelisatie” – 15 en 16 oktober Rome georganiseerd door de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie


Uitgangspunt is de Lineamenta “The New Evangelization for the Transmission of the Christian Faith”

Nl genodigden: Harm Ruiter (bisdom Den Bosch, pionier op gebied van de Nieuwe Evangelisatie), pater Bartholomeus met introducé zr Rita (namens Bisdom Roermond, afdelingen Evangelisatie en Vitalisering), Jeroen Smith pr. en Helen Opstal (beiden Katholiek Alpha Centrum, centrum voor methoden van Nieuwe Evangelisatie).

 

Zaterdag 15 oktober

08.00 H. Mis in de kapel van het Duits college Teutonico

(9.00 uur Voorberaad en gezamenlijk gebed Alpha vertegenwoordigers: Engeland (HTB, thuisbasis Alpha), Ierland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Litouwen, Spanje, Portugal, Polen…)

 

1) 10.00 – 13.30 uur Aula novo del Sinodo

Beraad met voorzitter mgr Fisichella en secretaris
Mgr. Ruiz en 600 afgevaardigden van diverse bisschoppenconferenties, gemeenschappen, bewegingen, organisaties, methoden en parochies wereldwijd.

Inleiding Mgr. Fisichella

 • Nieuwe Evangelisatie (NE) onderscheidt zich van de missio ad gentes: het gaat om inwoners van de van oudsher christelijke continenten.
 • De NE is een antwoord op de huidige situatie van onverschilligheid en onwetendheid.
 • Diverse situaties vragen diversiteit aan vormen van NE, complementair.
 • NE vraagt protagonisten, voor wie “het leven Christus is”.
 • De bisschop is de eerst verantwoordelijke met hulp van de parochies, want het sacramenteel, liturgisch leven blijft het zichtbare teken van de Verlossing en de persoonlijke ervaring van Gods Liefde (Biecht)
 • Zacharias 8, 23: “In die dagen zullen tien mannen, afkomstig uit de volken van allerlei talen één Joodse man bij de slip van zijn kleed vastgrijpen en tot hem zeggen: ‘Met u willen wij meegaan, want wij hebben gehoord dat God met u is.’”
 • Toelichtingen op de punten van Hoofdstuk 6 uit de Lineamanta door diverse sprekers: Cultuur, Migratie, Communicatie, Gezin, Liturgie, Politiek en de Pastoraal.

Enkele opmerkingen uit deze betogen:

 • Cultuur: deze moet gezuiverd worden zodat Europa opnieuw geboren kan worden.
 • Migratie: Vaak confrontatie met secularisatie.
 • Liturgie: Eucharistische aanbidding. Een waardige liturgie die door de schoonheid aantrekt en vormt
 • Politiek: aanwezigheid van katholieken is hier gewenst, want hier worden de wetten gemaakt voor de komende generaties.
 • Pastoraal: een vitale evangeliserende parochie ís mogelijk (vgl. Milaan)

3-minuten-aanvullingen door aanwezigen

Dit was voornamelijk een presenteren van de diverse methoden (Youth 2000, Annuntio, KCKK – Kerygma, Charisma, Koinonia en Kenosis-, Alpha, Catholic Grandparents Association…)

2) 16.00 – 18.30 uur Audientiezaal Paulus VI

 • Inleidingen/getuigenissen door o.a. Vittorio Messori en Zuster Veronica (Spanje).
 • Presentatie nieuwe website www.aleteia.org Drieledig doel: 1. RK antwoorden; 2. Schoonheid van RK geloof tonen; 3. platform.
 • Optreden Andrea Bocelli.
 • Begroeting van en door Paus Benedictus XVI

Uit de toespraak van Paus Benedictus XVI:

 • Het Woord toont Zijn kracht in het Kruis.
 • Alleen wie ook tot God spreekt, kan over God spreken.
 • Evangeliseren is geen privilege, maar een wet.
 • We getuigen niet zozeer door woorden maar door aan onself te sterven.

Gehele tekst

3) 21.00 Stadsmissies op diverse plekken in Rome

Zondag 16 oktober

4) 09.30 uur H. Mis met de heilige Vader Paus Benedictus XVI en om 12.00 uur Angelus.
Uit zijn Homilie:

 • Evangelisatie heeft de kracht van de H. Geest nodig.
 • De nieuwe evangelisten dienen zelf de weg met Christus te gaan, niet alleen, maar in communio met elkaar.
 • Aankondiging van het Jaar van het Geloof, 50 jaar na de opening van Vat. II (11-10-2012 – 24-11-2013).

Gehele tekst Homilie
Angelus

(12.30 uur Evaluatie Alpha vertegenwoordigers:

  • Evangelisatie staat hoog op de agenda van de RK Kerk.
  • Alpha is een heel praktische beproefde methode voor ‘overal’.
  • De Algemene Bisschoppenconferentie van Latijns Amerika heeft in 2009 de Alpha aanbevolen, hierdoor is Alpha het snelst groeiend geworden in de RK Kerk.
  • Nicky Gumbel (ontwikkelde Alpha) komt later dit jaar naar Rome voor ontmoetingen binnen het Vaticaan).

 

5) 14.30 – 16.00 Evaluatie Nederlandse vertegenwoordigers, colonnade Sint Pietersplein

 • Evangelisatie is nu echt een ‘speerpunt’ van de RK Kerk.
 • Parochies zijn over het algemeen moeizaam op gang te krijgen. Welke allereerste stap is hier te zetten?
 • Wellicht door het aanbod van een vormingstraject van een paar dagen voor evangelisatie (inhoudelijk en praktisch). Ervaring is er bij de Avondschool van Evangelisatie (Emmanuel), maar het zou interdiocesaan mogen zijn met diverse inleiders.
 • Belang van de Eucharistische aanbidding.
 • Belang van (landelijk) beleid.
 • Zou het wenselijk zijn wanneer de bisschoppenconferentie aan een bisschop uitdrukkelijk en expliciet de taak van de NE zou toebedelen?

(verslag Jeroen Smith pr. / 31-10-2011 / Katholiek Alpha Centrum. Wilt u dit verslag per e-mail ontvangen zodat u de links gemakkelijk kunt lezen, dan kunt u dit opvragen via: info@rk-alphacentrum.nl)

Download de pdf