Start Gebedsketen voor de nieuwe evangelisatie / Parochievernieuwing

Start Gebedsketen voor de nieuwe evangelisatie / Parochievernieuwing

1. Dat Jezus’ kostbaar Bloed elk verwond
hart mag genezen. En het verlangen
om Jezus te beminnen en te maken
dat Hij bemind wordt.

2. Dat de situatie in de wereld de harten
ontvankelijk maakt voor Jezus’ roepstem,
die uitnodigt tot bekering en het persoonlijk
gesprek met Hem in het gebed.
3. Dat de Eucharistische Aanbidding op steeds meer
plekken alle (nieuwe) evangelisatie-initiatieven
draagt en vruchtbaar maakt.
4. Dat de nieuwe wegen van evangelisatie online mensen
bereiken, die ver van de Kerk zijn, maar die zoeken
naar wat hun hart echt kan vervullen.

About the Author

Comments are closed.

  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder