De Hoop tour

De Hoop tour

 

Onze Nederlandse katholieke kerk lijdt. Ze lijdt aan teruglopend kerkbezoek, kerksluitingen, misbruikschandalen. Hopeloosheid en cynisme hebben zich meester gemaakt van heel veel welwillende gelovigen.

 

Inzet van velen

Onze situatie lijkt op die van de profeet Nehemia, in de vijfde eeuw voor Christus. Jeruzalem, het centrum van de joodse godsdienst, ligt in puin. Innerlijk is het ook zo gesteld met de joden. Maar de profeet ervaart dat – ondanks die puinhopen – de tijd rijp is om een nieuw begin te maken. Hij roept alle geloofsgenoten op om in groepen de gaten in de stadsmuren te herstellen. Priesters, houtbewerkers, allen krijgen een eigen plek om zich in te zetten. Tezamen bouwen ze de muren weer op en keren ze het tij.

 

Naar buiten

Paus Franciscus is als een Nehemia. Tegen het tij in roept hij alle gelovigen op niet bij de pakken neer te zitten, maar erop uit te trekken. Een kerk die opgesloten blijft in zichzelf wordt ziek, zei hij tot de kardinalen kort voor ze hem tot paus kozen. “Er zijn twee beelden van de Kerk: de verkondigende Kerk die uit zichzelf treedt, die het ‘Woord van God eerbiedig verneemt en trouw verkondigt’, en de mondaine Kerk, die in zichzelf, van zichzelf en voor zichzelf leeft.”

 

Platform voor Evangelisatie

In Nederland komen enkele tientallen organisaties al enkele jaren bij elkaar om te zien hoe ze elkaar kunnen helpen om die verkondiging serieus te nemen. Vertegenwoordigers van nieuwe bewegingen, van bisdommen, nieuwe religieuze congregaties en zelfstandige initiatieven; leken, religieuzen, priesters, jongeren en ouderen treffen elkaar in het kader van het Platform voor r.k. Evangelisatie.

 

Negen parochiesOnlangs werd bij het Platform het idee voorgelegd om in eerste instantie negen parochies te helpen een naar buiten gerichte geloofsgemeenschap te worden. Vereiste is dat er in die parochies een kern is van overtuigde en toegewijde mensen, inclusief de parochiepriester. Met hulp van het Platform gaan zowel stadsparochies als parochies in dorpskernen en vinexwijken ervaring opdoen met een parochiemissie: een zaterdag per parochie als impulsdag met diverse activiteiten waarin die parochie naar buiten treedt.

De keuze van de negen parochies die mee doen heeft naast geografische spreiding vooral te maken met de commitment om als parochie structureel meer evangeliserend te willen worden en het denken van de parochie naar buiten gericht te willen maken.

Negen parochiemissies

Een van die activiteiten kan zijn met muziek, mime, uitdelen van soep of andere geschikte middelen voorbijgangers aanspreken en uitnodigen in de kerk een kaarsje op te steken en een gebedsintentie bij het altaar meer te leggen. Daar maken binnen enkele uren vele honderden mensen graag gebruik van, zo blijkt. De aarzeling ligt binnen de kerk, niet daarbuiten…

Tegelijkertijd worden er andere acties gehouden: huisbezoek aan ouders van dopelingen, communicanten of vormelingen, acties in verzorgingshuizen en andere instellingen. Het is de parochie die nagaat en aangeeft wat lokaal het beste aansluit.

 

Aan de slag

Na afloop volgt een traject waarin de parochie in drie fases (evaluatie, strategie, vorming) wordt geholpen na deze ‘missie’ een eigen weg te vinden die past bij haar situatie, inclusief de vorming die daarvoor nodig is. Het Platform voor r.k. Evangelisatie heeft daartoe een Routeplanner uitgegeven met een scala aan mogelijkheden.

 

De tijd is rijp

Dit voorstel werd door alle deelnemende organisaties met enthousiasme ontvangen. Wat vroeger maar niet leek te lukken, kent nu een vliegende start. “De tijd is rijp”, is de ervaring van veel participanten. Anderen spraken van “een nieuw Pinksteren”. Alsof de afgelopen jaren bedoeld waren als aanloop naar een gezamenlijk initiatief als dit. Organisaties die tot nog toe wat op zichzelf waren gebleven, brengen nu hun gaven in binnen een groter geheel: ieder verantwoordelijk voor een deel van de muren van Nehemia. Samen achter paus Franciscus aan. Er is plaats voor allen die mee willen werken (organisaties en individuele vrijwilligers) en mee willen bidden voor een vernieuwing van onze kerk.

 

Hoop

De werknaam van het initiatief is HOOP-tour. Omdat het niet enkel gaat om de negen parochies. De reacties en publiciteit over wat er straks gebeurt in die parochies kan bemoediging en hoop teweegbrengen in de hele kerkprovincie. Een nieuwe wind kan gaan waaien. Kleine tekens van een nieuwe lente.

Wat er na afloop in en vanuit die negen parochies gebeurt, weet niemand. Ook niet of er een vervolg komt op de HOOP-tour en welk vervolg dat zal zijn. Gods Geest kunnen we niet organiseren; wel kunnen we met zijn dynamiek meewerken en zien waar dat ons brengt.

 

 

 

 

 

 

mail naar  dehooptoer@gmail.com

 

Inschrijven voor de HOOP-tour:

Inschrijven voor het gebedsnetwerk rondom de HOOP-tour:

About the Author

Comments are closed.

  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder