“Nieuwe evangelisatie”

Wat is er zo nieuw aan de “nieuwe evangelisatie”?

Inhoudelijk is er niets nieuws aan de “nieuwe evangelisatie”, want de Kerk verkondigt nu en altijd Jezus Christus, de Zoon van God, die door zijn dood en verrijzenis de mensheid uit de zonde en de dood verlost heeft (vgl. Johannes 3, 16-17). Dit is ons goed nieuws voor de wereld, onze nieuwe uitdrukkingsvormen voor de Nieuwe Evangelisatie.

 

Wat er wel nieuw is aan de nieuwe evangelisatie zijn de vurigheid, de methoden en de uitdrukkingswijzen waardoor deze boodschap dient verkondigt te worden in onze tijd.

 

De term “nieuwe evangelisatie” komt van paus Johannes Paulus II, die vanaf 1983 hiervoor voortdurend heeft gepleit. De paus heeft gezien dat er grote behoefte was aan de vernieuwing van het geloof en van het christelijk leven, en hij was bijzonder bezorgd over de afname in de christelijke praktijk in landen die vroeger bolwerken waren van het christendom.

 

Met deze formulering maakt de paus duidelijk dat de acceptatie van het evangelie niet eenmalig en voorgoed is. Christenen moeten zich steeds weer openstellen voor Christus in hun leven. De Kerk moet hen hierbij helpen.

 

Meer lezen over de nieuwe evangelisatie? Zie de volgende teksten van paus Johannes Paulus II:

• Toespraak aan de bisschoppen van Latijns Amerika, 9 maart 1983
• Christifideles laici 34
• Novo millennio ineunte 40
• Redemptoris missio 3, 86
• Veritatis splendor 106-109
• Fides et ratio 103
• Ecclesia in Europa 45-46