Boeken

Meer lezen over evangelisatie?

 

 

 

 

We bevelen de volgende boeken aan:

 

 

Meer lezen over evangelisatie?

Wij bevelen de volgende titels aan.

Parochiële evangelisatie. Een nieuwe uitdaging

Inleiding door mgr. F. Wiertz, bisschop van Roermond, en mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond. Uitgever: Bisdom Roermond, 1996

Deze nota van Bisdom Roermond wil een impuls geven aan de evangelisatie vanuit de parochie. Het analyseert de huidige situatie in de Kerk en in de wereld, laat zien waarom evangelisatie zo belangrijk is, en toont aan hoe de parochie ermee aan de slag kan.

De blijde boodschap. Een gids voor verkondiging

Door Timothy P. Schilling. Uitgever: Centrum voor Parochiespiritualiteit, 2009

Dit boek pleit voor een energieke verkondiging van de kern van de christelijke boodschap, de Verlossing door Christus. In hoofdstuk één wordt deze boodschap bondig samengevat, met verwijzingen naar de h. Schrift en de leer van de Kerk. Hoofdstukken twee en drie geven aan hoe de parochiegemeenschap en individuen in hun dagelijkse leven effectievere evangelisten kunnen worden.

Evangelisatie en bekering

Door C. John McCloskey, pr. en Russell Shaw. Uitgever: Stichting de Boog, 2011.

Geschreven door een priester en een journalist uit Amerika, dit boek vormt een boeiend geheel van aangrijpende bekeringsverhalen, historische ontwikkelingen, gedegen theologie en doeltreffende methoden voor het overbrengen van de Rooms-Katholieke geloofsuitleg.

Forming Intentional Disciples: The Path to Knowing and Following Jesus

Door Sherry A. Weddell. Uitgever: Our Sunday Visitor, 2012.

Een uitstekende praktische gids voor evangeliseren vanuit de parochie.

From Eucharistic Adoration to Evangelization.

Alcuin Reid, red. Uitgever: Burns and Oates International, 2012.

Opstellen van paus Benedictus XVI en andere leiders van de Kerk over hoe Eucharistische Aanbidding de bron en de katalysator kan zijn voor de nieuwe evangelisatie.

Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping

Door Marc Timmermans, pr.Uitgever: Bisdom van ’s-Hertogenbosch, 2009

In zijn voorwoord schrijft mgr. A.L.M. Hurkmans: “Evangelisatie is een grondhouding die iedere christen zou moeten hebben voor zijn denken en doen.” Volgens de bisschop moet de pastorale dienstverlening voortvloeien uit het persoonlijk geloofsgetuigenis.  De brochure laat zien hoe dat kan, met veel tips en voorbeelden.

Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest. Parochievernieuwing door geloofsverdieping, gemeenschapsopbouw, evangelisatie

Uitgever: Bisdom Roermond, 2006

Deze nota richt zich op de vitalisering van de parochies, met veel aandacht voor de betekenis van evangelisatie voor de parochiegemeenschap zelf en voor de mensen buiten de deuren.

 

 

Boeken bestellen? Op zoek naar meer? Ga naar Carolushuis (www.carolushuis.nl): al meer dan 25 dienstbaar aan de R.K. evangelisatie!