Gerealiseerde Projecten

 1. In kaart brengen van missionerende katholieke organisaties. De vruchten hiervan vindt u op deze website, op de pagina met de lijst van verwante organisaties. Dit zijn organisaties die veel te zeggen hebben over hoe de evangelisatie vorm kan krijgen in onze tijd. Het laat de veelkleurigheid van evangelisatie zien.
 2. Enquète over evangelisatie. Aan de hand van een enquète aan pastorale beroepskrachten hebben we een beeld willen krijgen van wat leeft op het gebied van evangelisatie in Nederland. Een samenvatting van de resultaten vindt u hier.
 3. Landelijk gezamenlijke bezinning rond evangelisatie. Eén van de eerste wensen vanuit de kerngroep was een landelijk symposium of roundtable waarin de theorie en praktijk van evangelisatie besproken werd. Dit doel is (gedeeltelijk) gerealiseerd door de plenaire bijeenkomsten van het Platform.
 4. Website voor evangelisatie. Vanuit de enquète werd duidelijk dat een website voor evangelisatie wenselijk was. De website werd gelanceerd in december 2011.

 • Zoeken

 • Wat is het kerygma?

   

  “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

 • Routeplanner voor Evangelisatie

  12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder