Jaar van het geloof 2012-2013

Paus Benedictus XVI heeft een speciale ‘Jaar van het Geloof ” aangekondigd. Dit jaar die zal beginnen op 11 oktober 2012 op de 50ste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie. Het wordt afgesloten op 24 november 2013, Hoogfeest van Christus, Koning van het Universum.

 

Het feit dat de paus dit heeft aangekondigd tijdens het congres van de nieuwe evangelisatie toont de geest, waarin hij ons uitnodigt om dat jaar te leven: om de gave van ons geloof te delen met anderen, die de Heer nog niet kennen en niet weten dat “de deur van het geloof ” (Hand. 14:27) altijd voor hen openstaat. Benedictus XVI verlangt met dit jaar boven alles ‘om mensen uit de woestijn te leiden, naar de plaats van het leven, naar vriendschap met de Zoon van God, naar Degene die ons het leven geeft, en leven in overvloed.” (Apostolische brief Porta Fidei nr. 2). Paus Paulus VI heeft eerder, meteen na het Concilie in 1967, een dergelijk “Jaar van het Geloof” ingesteld. Het viel in een periode van grote veranderingen in de samenleving en de wereld en natuurlijk ook in de Kerk. Na het Tweede Vaticaans Concilie wilde Paulus VI de Kerk richten op het geloof van de apostelen. Hij had de bedoeling dat de Kerk daarmee “nauwkeurige kennis van het geloof, om het nieuw leven in te blazen, het te zuiveren, te bevestigen en te belijden” (PF4) zou herwinnen.

 

De focus op het geloof is dus de kern van dat jaar. Tegelijk wil de paus de Kerk helpen de missie te vernieuwen, zoals het thema van de Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode voor oktober 2012 laat zien: “De nieuwe evangelisatie om het christelijk geloof door te geven”.

 

Wat betekent het Jaar van het Geloof voor ons? De Heilige Vader schrijft ons daarover in zijn Apostolische Brief Porta fidei. De belangrijkste aspecten zijn:

 

  • ons de schoonheid en de centrale plaats van het geloof herinneren
  • de vreugde en het enthousiasme van de nieuwe ontmoeting met Christus te leven
  • te groeien in het juiste begrip van het Tweede Vaticaans Concilie
  • in iedere gelovige het verlangen te wekken om het geloof ten volle en met hernieuwde overtuiging, met vertrouwen en hoop, te belijden.

 

Gelovigen “versterken zich door te geloven”, zegt Sint-Augustinus. Moge dit jaar ons helpen om te groeien in het geloof!

 

Waarom Gods Woord groeit en verder verspreid wordt

 

 Ondanks de situatie van de hedendaagse mens, kunnen we nog steeds met zekerheid bevestigen, net als in de begindagen van het christendom, dat het Woord van God blijft groeien en zich verspreiden. Waarom? Ik zou graag drie redenen geven. De eerste is dat de kracht van het Woord niet afhangt van onze actie, van onze middelen, van ons “doen”, maar met name van God. Hij, die zijn macht verbergt achter de tekenen van zwakte, die aanwezig is in de zachte bries (vgl. 1 Koningen 19, 12), die zich openbaart op het kruishout. We moeten steeds geloven in de nederige kracht van het Woord van God en God laten handelen!

 

De tweede reden is dat het zaad van het Woord, zoals de gelijkenis van de zaaier in het Evangelie ons vertelt, ook vandaag de dag nog in goede aarde valt die het ontvangt en vrucht draagt (vgl. Mattheüs 13, 3-9). En de nieuwe evangelisatoren maken deel uit van dit veld dat het evangelie in overvloed doet groeien en dat hun leven en dat van anderen omvormt. In de wereld blijft goede grond bestaan, ook al maakt het kwaad meer lawaai.

 

De derde reden is dat de verkondiging van het Evangelie daadwerkelijk de einden der aarde heeft bereikt. Ongeacht onverschilligheid, verkeerd begrijpen en vervolging, blijven velen, moedig hun hart en verstand openen om de uitnodiging van Christus te ontvangen en om Hem te ontmoeten en zijn leerlingen te worden. Zij maken geen geluid, maar ze zijn als het mosterdzaadje dat een boom wordt, het gist dat het deeg laat gisten, de graankorrel die openbarst om een korenhalm te creëren. Dit alles geeft troost en hoop, omdat het de onophoudelijke missionaire gist laat zien die de Kerk levend maakt, tegelijk moet het iedereen een hernieuwd verantwoordelijkheidsgevoel geven voor het Woord van God en de verspreiding van het Evangelie.