Enquète over evangelisatie

Ter voorbereiding op onze eerste samenkomst als Platform heeft de kerngroep een informele enquète rondgestuurd aan de beoogde deelnemers, vertegenwoordigers van 56 verschillende organisaties die al met evangelisatie te maken hadden. Meer dan de helft van de ontvangers (33) hebben gereageerd op de vragen, die ingingen over de belangstelling voor evangelisatie in het pastorale veld, de eigen activiteiten en de urgenste noden m.b.t. evangelisatie op dit moment.
 

Belangrijkste bevindingen:

 
• De ondervragden vinden dat de NL Kerk te weinig missionair is.
• Er is behoefte aan contact en uitwisseling op het gebied van evangelisatie.
• Men heeft goed materiaal nodig, vooral materiaal dat digital verspreid kan worden.
• Er is behoefte aan een website die ondersteuning kan bieden aan de evangelisatie.
• Het negatief beeld van de Kerk in de samenleving maakt voor een grote uitdaging.
• Geloof en bekering zijn onmisbaar.
• Jezus Christus moet centraal staan.

  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder