Latest News

Bisschoppensynode Rome

Dec 1, 2011

De eerstvolgende algemene bisschoppensynode in Rome gaat over evangelisatie. In oktober 2012. Als voorbereiding konden voorstellen en zienswijzen ingestuurd worden in reactie op de zgn. Lineamenta.