Community

Cursillo Nederland

Missie:

Basis van ons geloof is onze persoonlijke relatie met de Heer. Doel is het (doen) ervaren (ontdekken/herontdekken) van die relatie en daarmee de vreugde van het christelijk geloof en bewustwording van de verantwoordelijkheid die een goede relatie met God meebrengt.

Lees verder

Focolarebeweging

Missie:

De Focolarebeweging is een internationale beweging, die in 1943 is ontstaan vanuit een krachtige ontdekking door leken van de betekenis van het evangelie. Een zin uit het evangelie van Johannes is van centrale betekenis binnen de Focolarebeweging: “Vader, mogen allen één zijn” (Johannes 17,21).

Lees verder

Missiezusters van het Kostbaar Bloed

(cps), vanuit het Missieklooster Heilig Bloed te Aarle-Rixtel.

 

Onze missie is om Gods Liefde zichtbaar maken onder de mensen, verkondiging van de Blijde Boodschap.

Lees verder

EvaVita – Bisdom Roermond

Binnen de Diocesane Pastorale Dienst van het Bisdom Roermond is een aparte afdeling “Evangelisatie en Vitalisering” (EvaVita).

 

Deze afdeling wil bemoedigen, stimuleren en activeren om het geloof in Christus in onze tijd uit te dragen (evangelisatie) en te groeien in vitaliteit.

Lees verder

Sociëteit van Jezus

Onze missie is het  bevorderen van geloof en gerechtigheid.

 

Activiteiten:

Het aanbod van dagelijkse Bijbelmeditatie.

Lees verder

Katholieke Charismatische Vernieuwing

De kerndoelen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing omvatten:

 1. Het bevorderen van een weloverwogen en blijvende persoonlijke overgave aan Jezus Christus onze Heer en Redder.
Lees verder

Youth for Christ – Rock Solid Rooms Katholiek

Missie:

Onze doelstelling is  om tieners helpen God (beter) te leren kennen. Youth for Christ is een professionele jongerenorganisatie voor jongeren van 10-23 jaar. Youth for Christ gaat wereldwijd onvoorwaardelijk voor jongeren en wil ze veilige plekken bieden, waar ze kunnen groeien.

Lees verder

Werkgroep Pastoraal Congres van de nieuwe bewegingen

Onze missie is bemoediging en inspiratie bieden voor wie werkzaam zijn in de pastoraal.

 

Activiteiten:

 • Het organiseren van pastorale congressen voor degenen die in de R.-K. Kerk werkzaam zijn in de pastoraal
Lees verder

JP2 Stichting

Onze doelstelling en missie is kijken naar het voorbeeld van de Zalige Paus Johannes Paulus II; de JP2 Stichting wil zich inzetten om het Evangelie en de Katholieke Traditie te verkondigen en uit te leggen. 

Lees verder

JP Leiden

Wij zijn JP Leiden en onze doelstelling en missie is om regelmatig samen met andere jongeren stil staan bij dingen die echt belangrijk zijn: God ontmoeten, leren bidden, nadenken over je geloof, andere jonge katholieken ontmoeten en gezellig samen optrekken.

Lees verder
 • Zoeken

 • Gebedsketen

   

  Wie doen er al mee?

  Wat zijn de gebedsintenties?

  Klik hier     

   

  Word een schakel

  in de Gebedsketen

  voor de Nieuwe Evangelisatie !

   

  Iedereen wordt uitgenodigd
  mee te bidden voor de

  Nieuwe Evangelisatie.

  Wilt u meebidden, klik hier

 • Wat is het kerygma?

   

  “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

 • Routeplanner voor Evangelisatie

  12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder