Kerngroep

De kerngroep is een klein organisatorische groep binnen het Platform dat zich dienstbaar stelt aan het Platform als geheel. De voornaamste taken van de kerngroep zijn om de interne contacten te bevorderen en om te zorgen dat de concrete doeleinden van het Platform gerealiseerd worden.

De leden van de kerngroep zijn:

Mirjam Spruit en Tim Schilling – namens Centrum voor Parochiespiritualiteit

Enno Dijkema – Focolare

Harm Ruiter – namens Kisi Kids

Eliza Oudshoorn – namens Katholiek Alpha Centrum

Rector Jeroen de Wit pr. – namens Seminarie De Tiltenberg en Heiligdom OL Vrouw ter Nood
Maarten Jansen, Rebuilt, lid Gemeenschap Emmanuel

 

 • Zoeken

 • Gebedsketen

   

  Wie doen er al mee?

  Wat zijn de gebedsintenties?

  Klik hier     

   

  Word een schakel

  in de Gebedsketen

  voor de Nieuwe Evangelisatie !

   

  Iedereen wordt uitgenodigd
  mee te bidden voor de

  Nieuwe Evangelisatie.

  Wilt u meebidden, klik hier

 • Wat is het kerygma?

   

  “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

 • Routeplanner voor Evangelisatie

  12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder