Kerngroep

De kerngroep is een klein organisatorische groep binnen het Platform dat zich dienstbaar stelt aan het Platform als geheel. De voornaamste taken van de kerngroep zijn om de interne contacten te bevorderen en om te zorgen dat de concrete doeleinden van het Platform gerealiseerd worden.

De leden van de kerngroep zijn:

Mirjam Spruit en Tim Schilling – namens Centrum voor Parochiespiritualiteit

Enno Dijkema – Focolare

Harm Ruiter – namens Kisi Kids

Eliza Oudshoorn – namens Katholiek Alpha Centrum

Rector Jeroen de Wit pr. – namens Seminarie De Tiltenberg en Heiligdom OL Vrouw ter Nood
Maarten Jansen, Rebuilt, lid Gemeenschap Emmanuel

 

  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder