Eerste communie als evangelisatie

Eerste communie als evangelisatie

Eerste communie als evangelisatie

De HOOP-tour in Helmond was heel anders dan de eerdere etappes langs Nederlandse parochies. In de Lambertusparochie lag de focus op de kinderen van de eerste communie, van wie er een honderdtal was gekomen voor hun eerste bijeenkomst, samen met ongeveer 120 ouders. Ze werden opgevangen door vijftig vrijwilligers van de parochie plus vijftig KISI Kids. Een team van vooral jonge ouders uit de parochie hebben met hen liederen gezongen, spelletjes gedaan en hun verteld over Gods liefde. Daarna maakten ze de KISI-musical ‘Sterrennacht’ mee en gingen ze in een lange stoet naar de Jozefkerk, waar de hele dag al aanbidding was. Daar kreeg iedere communicant een eigen kinderbijbel overhandigd om iedere dag even in te lezen.

Hun ouders krijgen allemaal een huisbezoek en hebben in voorbereidende gesprekken toegezegd mee te doen aan een parallelcircuit met hun kinderen waarin ze op vijf zondagen een geloofsvorming te ondergaan. Het is de hoop dat door zowel de kinderen als de ouders in hun geloof te begeleiden, er een basis wordt gelegd waarop ze de komende jaren verder kunnen bouwen. Voor parochies die van dit unieke evangelisatieproject in Helmond willen leren, zal er na afloop informatie beschikbaar komen.

 

Foto’s:

http://de.kisi.at/sites/default/files/news/kisi-communicantjes-van-helmond/bilder/img1195.jpg

http://de.kisi.at/nl/news/kisi-communicantjes-van-helmond

About the Author

Comments are closed.

  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder