HOOP voor Schaijk

HOOP voor Schaijk

 

20140927_123159

 

 

Na een lange en intensieve voorbereiding was het eindelijk zover.

Met spanning was er naar uitgekeken.

 

Zaterdag 27 september vond een heel bijzondere dag plaats: dat was de dag van de HOOP-Tour! Vroeg in de ochtend begonnen we met gebed en inleidingen over de HOOP-Tour en het kerygma. Na de lunch en gebed gingen we erop uit.

Er vond een outreach plaats in verschillende vormen:

-twee aan twee op huisbezoek in Reek en Schaijk,

-op bezoek met de KISI-Kids bij de twee Schaijkse verpleeghuizen waar dementerenden wonen,

-open kerk met Aanbidding, stilte, gebed en begeleidende muziek.

Indrukwekkend!

Bij het open kerk zijn hoorde het kaarsjes uitdelen op straat, die mensen als ze dat wilden in de Schaijkse kerk mochten ontsteken. Nadien hebben we ontroerende getuigenissen gehoord!

 

We kijken met heel veel voldoening, vreugde en plezier terug op de dag van de HOOP-Tour. Het was daadwerkelijk HOOPVOL!

Het heeft iedereen goed gedaan. Gewoon onvergetelijk!

 

Eenvoudig gezegd:

een parochie zonder missionair elan heeft geen toekomst.

Of positief geformuleerd:

alleen een missionaire parochie heeft toekomst!

 

Namens de Werkgroep Activiteiten Schaijk-Reek,

Pastoor H. Spiertz

About the Author

Comments are closed.

  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder