Hoe leeft evangelisatie over de grens?

Hoe leeft evangelisatie over de grens?

 

Op 2 juni jl. kwamen vertegenwoordigers van bisdommen en katholieke organisaties uit Nederland en Vlaanderen samen voor een uitwisseling in Schaijk. De kernvraag was, waar liggen kansen voor het  missionair kerk worden in het hier en nu? De discussie was een initiatief van het landelijk Centrum voor Evangelisatie ‘Paus Franciscus’.

 

Deelnemers uit Vlaanderen waren: Stijn Van den Bossche (docent systematische theologie Katholieke Universiteit Leuven; secretaris Interdiocesane Commissie voor Catechese, Bisschoppenconferentie België), Johan Govaerts (medewerker Centrum voor christelijk vormingswerk, bisdomAntwerpen), priester Joris Polfliet (Secretaris Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg; hoofdredacteur Tijdschrift Zacheus) en Peter Vande Vyvere (medewerker Centrum voor christelijk vormingswerk, bisdom Gent; oud-hoofdredacteur tijdschrift Tertio).

 

En uit Nederland: Mirjam Spruit-Borst (medewerker catechese, bisdom Haarlem-Amsterdam), Frans Wijsen (Decaan Theologische Faculteit en hoogleraar Missiologie Radboud Universiteit Nijmegen),Tim Schilling (Centrum voor Parochiespiritualiteit), Harm Ruiter (Kisi Kids), Marc Bollerman (Beleidsmedewerker Catechese, Bisschoppenconferentie Nederland; verantwoordelijk voor Jong Katholiek) en Pastoor Harald Spiertz, oprichter van het Centrum voor Evangelisatie.

 

De bevindingen zullen later gedeeld worden met het Platform voor R.K. Evangelisatie.

 

About the Author

Comments are closed.

  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder