Paus Franciscus over de Evangelisatie

Paus Franciscus over de Evangelisatie

m1nxb3tae91x_std320

“Als we wandelen zonder het kruis, als we bouwen zonder het kruis, en als we Christus verkondigen zonder het kruis,

zijn we geen leerlingen van de Heer…”

 
“Ik verlang dat allen na deze dagen van genade, de moed hebben – de moed-  om in de aanwezigheid van de Heer te wandelen, met het kruis van de Heer; om de Kerk te bouwen op het Bloed van de Heer, dat vergoten is op het kruis, en om de ene glorie te verkondigen, de gekruisigde Christus. Op deze wijze, zal de Kerk vooruit gaan.”
(homilie 14 maart 2013)
 
Paus Franciscus over de Heilige Geest, de moed en Evangelisatie (15 maart 2013)
” Zoals Paus Benedictus XVI ons zo vaak in herinnering bracht in zijn onderrichtingen…het is Christus Die de Kerk door de eeuwen heen gidst door Zijn Heilige Geest. De Heilige Geest is de ziel van de Kerk, met Zijn levengevende en één makende kracht. Van velen maakt Hij een lichaam, het mystieke Lichaam van Christus. Laten we nooit toegeven aan pessimisme, aan die bitterheid, waarmee de duivel ons elke dag bekoort. Laten we niet toegeven aan pessimisme en laten we niet ontmoedigd zijn. We hebben de zekerheid dat de Heilige Geest aan Zijn Kerk, met Zijn krachtige adem, de moed geeft om te volharden, de moed om te volharden, en om nieuw wegen te vinden om te evangeliseren, om het Evangelie te brengen tot aan de einden van de aarde. De Christelijke waarheid is aantrekkelijk en overtuigend omdat die beantwoordt aan de diepe nood van het menselijk bestaan, door op een overtuigende manier te verkondigen dat Christus de ene Redder is van de hele mens en van de hele mensheid. Deze verkondiging is even geldig vandaag als aan het begin van het Christendom, toen de Kerk werkte aan de grote missionaire verbreiding van het Evangelie.”

About the Author

Comments are closed.

  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder