Dé uitdaging volgens Mgr. de Korte

 

Misschien is dat wel dé grote uitdaging voor mij persoonlijk en voor andere Nederlandse christenen vandaag: te laten zien dat het werkelijk verschil maakt te leven in vriendschap en verbondenheid met Jezus Christus. Dat verschil uit zich niet primair in activisme. Een christen is allereerst geroepen om bij de Heer te zijn en zich door zijn evangelie te laten raken. Een christen leeft vanuit liefde van Godswege.  Zo kan ik komen tot georiënteerd handelen. Uiteindelijk word ik geroepen om mijn biddende omgang met de Heer te verbinden met een liefdevolle omgang met mens en wereld. Christelijk leven wordt naar mijn overtuiging gedragen door het verlangen om dicht bij Christus te blijven. Tegelijk ben ik geroepen om een ander gelukkig te maken en zo zelf gelukkig te worden. Dit vraagt voortdurende correctie. Bekering en ommekeer, om het met woorden van de Schrift te zeggen. Want steeds weer dreigt er aanpassing en gezapigheid. Gods Geest verbreekt de gestalten en houdt ons zicht gericht op de grote Toekomst. Wij mogen daarvan tekenen oprichten, fier en bescheiden tegelijkertijd.

Uit Mgr. Gerard de Korte, Hartelijk katholiek. Spiritualiteit van een liefdevolle God

About the Author

Comments are closed.

  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder