KISI – God’s singing kids

 

 

 

 

 

Missie: KISI – God’s singing kids

Wij zijn een internationale familie van kinderen,jongeren en volwassenen,die met liederen en musicals onderweg zijn

tot eer van God.

We willen God ontdekken, onze talenten ontdekken, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen en elke dag met Jezus leven.

 

Drs. Hannes Minichmayr, internationaal verantwoordelijke voor de KISI-KIDS:

“KISI-KIDS zijn christenen vanuit verschillende kerkelijke achtergronden. Zij willen op een vrolijke en creatieve manier het geloof in Jezus Christus en een verantwoorde omgang met zichzelf, anderen en de schepping stimuleren en versterken bij kinderen, jongeren en volwassenen in alle lagen van de samenleving.” Juridisch gezien zijn de Nederlandse KISI-KIDS een “katholieke privaat-kerkelijke rechtspersoon met een oecumenische opdracht”. De Oostenrijkse KISI-vereniging werd door de Oostenrijkse Bisschoppenconferentie bevestigd en aanbevolen.

 

Activiteiten:

 

KISI neemt jonge mensen serieus. Met hun dromen en wensen, hun idealisme en enthousiasme. En vooral met hun verlangen naar waarden, die hen houvast en oriëntatie geven.

 • helpt kinderen en jongeren met het ontwikkelen van hun creativiteit.
 • helpt christelijke waarden te ontdekken, te beleven en door te geven.
 • helpt gezamenlijke projecten als team te ontwikkelen en uit te voeren.
 • stimuleert kinderen om zich voor een betere omgeving in te zetten.
 • creëert een gevoel van participatie en gemeenschapszin
 • draagt bij aan een positieve beïnvloeding van onze samenleving.
 • helpt en ondersteunt bij een christelijke opvoeding.
 • inspireert door leuke evenementen (concerten, KISI-feest, Workshops,…).
 • schrijft liederen en musicals.
 • heeft een virtuele community (my.kisi.at).
 • biedt seminars en trainingsfaciliteiten.
 • treedt overtuigend in het openbaar op.
 • biedt opleiding en ondersteuning voor medewerkers in het kinder-en jongerenwerk.
 • creëert een KISI-netwerk, dat zich telkens uitbreidt.
 • wil mensen doen glimlachen.

 

Informatie: 


www.kisi.nl
Harm Ruiter

Harm.ruiter@kisi.nl

About the Author

Comments are closed.

 • Zoeken

 • Wat is het kerygma?

   

  “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

 • Routeplanner voor Evangelisatie

  12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder