Community

Life Teen Roermond

0
Life Teen Roermond

LifeTeen is een beweging binnen de RK-kerk, met als missie:

 

 

‘tieners dichter bij Christus brengen’.

 

Wanneer

 

LifeTeen is in 1985 ontstaan in de Verenigde Staten (Mesa, AZ). Tegenwoordig is LifeTeen actief in meer dan 1000 parochies wereldwijd.

 

 

Waarom

 

Tieners (13-19 jaar) bevinden zich in een bepalende levensfase: ze zijn geen kind meer, maar ook nog niet volwassen.In deze fase worden ze zich steeds meer bewust van zichzelf, gaan ze beslissende keuzes maken in studie en/of werk en gaan ze een mening vormen over belangrijke zaken in het leven. Er komt veel op tieners af in heel korte tijd; bovendien zijn ze soms kwetsbaar en beïnvloedbaar door de vele media. Tieners willen serieus genomen worden en ergens bijhoren. Daarom is het belangrijk dat tieners, in hun levensfase, ook bij de Kerk mogen horen en er zich welkom mogen voelen! Dat dit niet altijd vanzelfsprekend is, blijkt uit onderstaand verhaal, dat de reden vormt van oprichting van de eerste LifeTeen parochie:

 

Een parochiepriester kwam regelmatig over de vloer bij een gezin uit zijn parochie. Dit gezin was erg gelovig en ook actief bij allerlei parochieactiviteiten. Op een gegeven moment viel het de parochiepriester op dat hij een van de zoons van dit gezin – een tiener – niet meer in de kerk zag op zondag. Hij ging op bezoek en vroeg de jongen waarom hij hem niet meer in de kerk zag. Hierop vertelde de jongen dat hij met een vriend was meegegaan naar diens kerk en dat hij sindsdien daar naartoe ging. Op de vraag waarom dat zo was, antwoordde de jongen dat hij zich er welkom voelde en geliefd, dat de andere kerkgangers geïnteresseerd in hem waren, en dat hij dat gevoel in zijn eigen parochiekerk nog nooit had gehad. De priester bedacht toen dat hij nooit meer zou willen dat ook maar één tiener zich niet geliefd voelde in de kerk. Dit was de basis voor het ontstaan van LifeTeen.

 

 

Hoe

 

Er zijn een aantal ‘ingrediënten’ van LifeTeen die het makkelijker maken voor tieners om dichter bij Christus te komen:

 

Eucharistie:

De Eucharistie staat centraal binnen LifeTeen. Om dichter naar Christus toe te groeien, is het uiteraard belangrijk dat je de tieners ook daadwerkelijk Christus brengt! Christus is aanwezig in de Eucharistie en deze wordt binnen LifeTeen aangeboden in de H. Missen en in de aanbidding (XLT).

 

Maria:

LifeTeen is bijzonder toegewijd aan Maria; we roepen haar aan als onze moeder en bidden op haar voorspraak voor de tieners.

 

Liturgie:

 • De liturgie in de H. Missen van LifeTeen is op een aantal manieren aangepast (binnen de regels van de RK-kerk!) om het voor tieners eenvoudiger te maken om in het gebed te komen en zo dichter bij Christus te komen:
 • er is een band die de liturgie muzikaal opluistert met christelijke muziek die tieners aanspreekt; dit gebeurt op een biddende manier en dient om de liturgie te ondersteunen (het is dus geen ‘concert’)
 • de tieners kunnen zelf actief meehelpen in de liturgie door bijvoorbeeld de mis te dienen, de lezingen en voorbeden te verzorgen, de collecte te doen of de gaven aan te dragen
 • er is een op tieners afgestemde, interactieve preek (b.v. vraag & antwoord, visualisering met gebruikmaking van attributen)
 • tieners knielen tijdens het Eucharistisch gebed rondom het altaar, om letterlijk dichter bij Christus te zijn; het Onze Vader wordt hand-in-hand gebeden om de onderlinge eenheid te benadrukken
 • er is de mogelijkheid om de communie ‘onder twee gedaanten’ te ontvangen (Lichaam en Bloed van Christus)

 

Persoonlijk contact:

Het is belangrijk dat er, naast het contact dat er bij de LifeTeen activiteiten is, ook persoonlijk contact met de tiener is. Op die manier kan een vertrouwensband worden opgebouwd, zodat tieners ook met hun persoonlijke vragen durven komen. Ook hier is het belangrijk de tiener in zijn waarde te laten en naast hem te gaan staan en met hem mee te lopen op zijn weg met Christus. De tiener moet zich altijd geliefd voelen, niet alleen tijdens de bijeenkomsten!

 

Diepgang:

LifeTeen wil de tiener diepgang bieden in het geloof; tieners willen graag de waarheid horen en weten wat het geloof nu precies inhoudt. Deze diepgang wordt op verschillende manieren geboden, onder andere door bijbelstudie, retreats en de Life Night. De LifeNight (avond) vindt plaats na de H. Mis en is uitsluitend bedoeld voor tieners. De opbouw is als volgt (idem als in een H. Mis):

 • Gather (samenkomst): spel of activiteit om het thema aan te snijden, meestal zit achter het spel een bepaalde boodschap die later in de Night wordt duidelijk gemaakt
 • Proclaim (verkondiging): korte ‘teaching’ of inleiding op een bepaald thema van het geloof; het thema wordt altijd concreet gemaakt en gekoppeld aan de belevingswereld van tieners
 • Break (delen): tieners krijgen de gelegenheid om over het thema te praten met elkaar (in deelgroepen) of om op een andere manier van gedachten te wisselen (toneel, opdracht, etc.)
 • Send (wegzending): tieners krijgen, vaak in een tijd van gebed, een opdracht of herinnering mee naar huis, zodat ze ook gedurende de week erna iets kunnen doen met het thema. Dit kan bijvoorbeeld een bepaald gebedje of voornemen zijn.

Fun/social:

Naast diepgang is ook plezier en sociaal bezig zijn belangrijk voor tieners. Zo zijn er ook activiteiten zoals het zomerkamp (fun & diepgang!), chill, sport, spel, muziek, creatief bezig zijn en sociale acties (helpen met parochie-activiteiten e.d.).

About the Author

Comments are closed.

 • Zoeken

 • Wat is het kerygma?

   

  “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

 • Routeplanner voor Evangelisatie

  12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder