Community

Focolarebeweging

0
Focolarebeweging

Missie:

De Focolarebeweging is een internationale beweging, die in 1943 is ontstaan vanuit een krachtige ontdekking door leken van de betekenis van het evangelie. Een zin uit het evangelie van Johannes is van centrale betekenis binnen de Focolarebeweging: “Vader, mogen allen één zijn” (Johannes 17,21).

 

Het doel van de Focolarebeweging is bij te dragen aan eenheid en broederschap, zowel in de onderlinge verhoudingen van gezin, werk en school, als op kerkelijk en maatschappelijk gebied

 

Activiteiten:

Maandelijks wordt één zin uit het evangelie centraal gesteld: het Woord van leven. De ervaringen die ieder opdoet met het concreet maken van die zin worden uitgewisseld. Dit gebeurt spontaan maar ook georganiseerd in  kleine groepen verspreid over het hele land.
Het Woord van leven nodigt uit tot het in praktijk brengen van de evangelische liefde tot iedere naaste. Wanneer deze wederzijds wordt, kan een bijzondere ervaring worden opgedaan: “Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden” (Matteüs 18,20).

 

Contactpersoon: Hanneke Steetskamp

E-mailadres:  info@focolare.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 73-5113651

 

Bezoek de website

About the Author

Leave a Reply
  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder