Community

Youth for Christ – Rock Solid Rooms Katholiek

0
Youth for Christ – Rock Solid Rooms Katholiek

Missie:

Onze doelstelling is  om tieners helpen God (beter) te leren kennen. Youth for Christ is een professionele jongerenorganisatie voor jongeren van 10-23 jaar. Youth for Christ gaat wereldwijd onvoorwaardelijk voor jongeren en wil ze veilige plekken bieden, waar ze kunnen groeien. Youth for Christ-Nederland werkt hieraan met een enthousiaste staf van ongeveer 160 medewerkers en zo’n 4000 vrijwilligers. 

We doen dat met o.a. het schooltheater van Switch, het jongerenwelzijnswerk van The Mall, lokaal jongerenwerk en trainingen en programma’s voor (kerkelijke) jeugdleiders. De doelstelling van YfC is jongeren bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus en hen te helpen naar Zijn bedoeling te leven.

 

Rock Solid wil tieners prikkelen om het christelijk geloof te gaan ontdekken op een manier die aansluit bij hun leefwereld. De programma’s zijn laagdrempelig, zodat kerkelijke tieners snel hun niet-gelovige vrienden meenemen. Rock Solid is dus vooral gericht op het eerste deel van de doelstelling van YfC: jongeren bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus.

 

Activiteiten:

Tienerclub met behulp van Rock Solid RK.

 

Contactpersoon:  Linda de Graaf

E-mailadres: linda.degraaf@yfc.nl

 

Bezoek de website

About the Author

Leave a Reply
  • Zoeken

  • Wat is het kerygma?

     

    “De (eerste) verkondiging heeft als inhoud de gekruisigde, gestorven en verrezen Christus.” Paus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio nr. 44

  • Routeplanner voor Evangelisatie

    12 stappen naar groei van parochie/geloofsgemeenschap Lees verder